Welkom bij WEA Deltaland

Informatiebijeenkomsten
De accountancybranche is volop in beweging en het aantal nieuwe ontwikkelingen is talrijk. De automatisering doet steeds verder zijn intrede, de communicatie maakt steeds vaker gebruik van de moderne middelen en de eisen die u aan uw administratie moet stellen zijn onderhevig aan nieuwe wetgeving en moderne inzichten.

Lees meer...

WEA Bulletin mei 2016
Ons bulletin verschijnt 5 maal per jaar. Deze keer onder andere de volgende artikelen:

- btw over 'no shows'
- bijtellingspercentage voor een bestaande auto
- VAR-verklaring
- generatiewissel familiebedrijf gaat vaak mis
- controlepunten Gecombineerde Opgave

Lees meer...

Cliënt in beeld
Wij vinden het leuk én belangrijk om te laten zien wie onze klanten zijn. Dat klinkt leuk natuurlijk, maar we willen ook graag de daad bij het woord voegen. Vandaar deze serie artikelen waarin wij graag onze klanten aan het woord laten.

Lees meer...

Tussentijdse rapportage
Wilt u inzicht in de cijfers tot en met de geboekte periode? Weten hoe u er voor staat ten opzichte van het vorige jaar? Hoe het loopt met de debiteuren en crediteuren? Bijtijds inzicht in winst- en verlies en steeds weten wat er (waar) op de balans staat?

Lees meer...

Agro Actueel april 2016
In de periode van 1 april t/m 15 mei moet de Gecombineerde Opgave (GO) weer worden ingevuld. Het is van belang dat de GO tijdig en volledig wordt ingediend. De gegevens worden immers ook gebruikt voor bijvoorbeeld de Meststoffenwet, uitbetaling van de Bedrijfstoeslag en uitbetaling van de subsidie SNL-agrarisch.

Lees meer...

Bedrijfsfinanciering
Onze klanten zijn veelal ondernemers die kansen in de markt zien en deze actief willen omzetten in resultaat. Zij denken in termen van groei, kansen en toekomst. De investeringen die hiervoor nodig zijn moeten goed en gedegen gefinancierd worden.

Lees meer...