Welkom bij WEA Deltaland

Credo Nieuwsbrief nummer 1
In de Credion Nieuwsbrief wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden inzake bedrijfsfinanciering. Credo is een periodieke uitgave van Credion, waarmee WEA Deltaland een samenwerking is aangegaan onder de naam Credion Oud-Beijerland.

Lees meer...

Agro Actueel maart 2017
Via Agro Actueel houden wij u op de hoogte van allerlei ontwikkelingen die mogelijk belangrijk kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering.
Mocht deze informatie aanleiding geven om tot actie over te gaan, overweeg dan altijd of extra advies gewenst of misschien zelfs noodzakelijk is.

Lees meer...

WEA Bulletin februari 2017
Ons bulletin verschijnt 5 maal per jaar. Deze keer onder andere de volgende artikelen:

- 10 Wijzigingen voor 2017
- Alcazar voert nieuwe koers
- Gecombineerde opgave

Lees meer...

Cliënt in beeld
Wij vinden het leuk én belangrijk om te laten zien wie onze klanten zijn. Dat klinkt mooi natuurlijk, maar we willen ook graag de daad bij het woord voegen. Vandaar deze serie artikelen waarin wij graag onze klanten aan het woord laten.

Lees meer...

Subsidieregeling Jonge Landbouwers
Iedere agrarische ondernemer die zich voor het eerst heeft gevestigd en jonger is dan 41 jaar komt in principe voor de Subsidieregeling Jonge Landbouwers in aanmerking. Dit geldt ook voor ondernemers in samenwerkingsverbanden (partner in een maatschap of VOF). Per bedrijf wordt er maximaal één aanvraag toegekend.

Lees meer...

Credo Nieuwsbrief nummer 3
In de Credion Nieuwsbrief wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de laatste onrwikkelingen en mogelijkheden inzake bedrijfsfinanciering. Credo is een periodieke uitgave van Credion, waarmee WEA Deltaland een samenwerking is aangegaan onder de naam Credion Oud-Beijerland.

Lees meer...

Scannen - mailen - klaar!
Uw administratie uitbesteden bij WEA Deltaland betekent volledige ontzorging op het gebied van boekhouding en fiscaliteit. De online administratie is direct gekoppeld aan bankieren, salarisadministratie en factureren. Vanuit het scannen - mailen - klaar principe is aanlevering van digitale inkoopfacturen en bonnen voldoende om de administratie compleet te maken. Het inzicht maken we visueel door het leveren van interessante dashboards die inzage geven in de ontwikkeling van de onderneming inclusief onze adviezen om nog beter te presteren.

Inloopochtend
De accountancybranche is volop in beweging en de nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dat brengt veel veranderingen in de manier waarop uw administratie verwerkt wordt met zich mee, en dat is niet altijd makkelijk te volgen. Om u hierin goed van dienst te kunnen zijn is er nu op de vestiging in Oud-Beijerland op donderdagochtend een inloopochtend. U bent welkom om zomaar even binnen te lopen met uw vragen, maar u kunt ook een afspraak maken voor een (telefonisch) consult.

Lees meer...

Tussentijdse rapportage
Wilt u inzicht in de cijfers tot en met de geboekte periode? Weten hoe u er voor staat ten opzichte van het vorige jaar? Hoe het loopt met de debiteuren en crediteuren? Bijtijds inzicht in winst- en verlies en steeds weten wat er (waar) op de balans staat?

Lees meer...

Bedrijfsfinanciering
Onze klanten zijn veelal ondernemers die kansen in de markt zien en deze actief willen omzetten in resultaat. Zij denken in termen van groei, kansen en toekomst. De investeringen die hiervoor nodig zijn moeten goed en gedegen gefinancierd worden.

Lees meer...