Uw eigen HR-adviseur bij WEA Accountants & Adviseurs

WBSO

Human Resources
Zoals u weet is WEA Deltaland meer dan uw accountant en belastingadviseur. WEA
Deltaland gaat een persoonlijke relatie met u aan. Wij kunnen u van dienst zijn op veel
vakgebieden, in elke levensfase van uw
persoonlijke leven of van uw onderneming.
Ook op het gebied van personeelsbeleid
(Human Resources) staan we u graag terzijde met onze gespecialiseerde kennis en ervaring.

Wat kan een HR-adviseur voor u betekenen
Hoe klein een onderneming ook is, het loont de moeite om na te denken over vragen betreffende het personeel. Hoe motiveer ik mijn medewerkers? Hoe krijg ik een zieke medewerker weer zo goed mogelijk op zijn plek? Hoe kan ik vorm geven aan een goede
functionerings- en beoordelingscyclus? Hoe kan ik regels uit de cao toepassen? Hoe pak ik
het aan als er een werknemer ontslagen moet worden? Deze en heel veel andere vragen kan
een HR-adviseur van verschillende kanten belichten zodat u steeds een weloverwogen en goed onderbouwd besluit kunt nemen.

Uw eigen HR-adviseur
MKB organisaties zijn vaak te klein om een eigen HR-adviseur in dienst te hebben. Met een paar uur advies en informatie over HR-instrumenten is uw organisatie vaak al geholpen om het personeelsbeleid beter in te richten. En daardoor kan uw personeel effectiever ingezet worden!

Complexe vraagstukken
Onze HR-adviseur kan u bijstaan bij allerlei complexe personeelsaangelegenheden. U kunt
hierbij denken aan de volgende onderwerpen:

 • Juridisch advies, bijvoorbeeld m.b.t. ontslagzaken,
 • Verzuimmanagement/re-integratieadvies,
 • Werving en selectie,
 • Opleiding/coaching van medewerkers,
 • Mobiliteit/inzetbaarheid,
 • Beschrijven van bedrijfsprocessen en (her)inrichten van organisatiestructuur.

Personeel Online
Onze HR-adviseur kan u informeren over de hulpmiddelen die u kunt gebruiken om op
eenvoudige wijze een professioneel personeelsbeleid te voeren. Hierbij valt onderscheid te maken tussen de salarisadministratie en de managementinformatie. Beide worden ondersteund in Personeel Online, onze online dienstverlening die u kunt bereiken via het klantenportaal Mijn WEA.

HRM in Personeel Online
Binnen Mijn WEA is een een apart onderdeel HRM aanwezig. U kunt hierbij denken aan de volgende onderwerpen:

 • Personeelsregistratie,
 • Beoordelingen,
 • Verzuimregistratie,
 • Opleidingen,
 • Digitaal werkgever/werknemerdossier.

Onze HR-adviseur kan u precies vertellen welke mogelijkheden er zijn binnen Mijn WEA en hoe u dit kunt toepassen binnen uw eigen organisatie.

Tarief
U wordt altijd vooraf geïnformeerd over de kosten van een HR-advies. Vanaf € 80,- per uur kunt u gebruik maken van uw eigen HR-adviseur.

Meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met Ingrid Korver.
Telefoon: 088 - 133 7300 / 06 - 5182 6979
E-mail: .

Printversie