Personeel online bij WEA Accountants & Adviseurs

WBSO

Personeel online
Met WEA personeel online kunt u op ieder gewenst moment uw personeelsadministratie bijwerken of raadplegen. Vanaf uw kantoor, vanuit huis of waar dan ook ter wereld. Wilt u weten wat het verzuim in het vorige kwartaal bedroeg of hoe het loonstrookje van een nieuwe medewerker eruit zal gaan zien? Met WEA personeel online heeft u alle informatie direct onder handbereik.

Samenwerken
Als u gebruik maakt van WEA personeel online voert u zelf de personeels- en salarisgegevens in. U kunt het verwerken en controleren van de salarisadministratie verder aan ons overlaten,
maar u kunt deze verantwoordelijkheid ook zelf ter hand nemen. Zo werkt u optimaal samen met de loonadministrateur van WEA.

Gemak
WEA personeel online maakt het u gemakkelijk. U maakt gebruik van software waarin de basisgegevens zoals sociale verzekeringspremies altijd actueel zijn. Over updates en back-ups hoeft u zich geen zorgen te maken. U meldt zich aan via internet en beschikt over uw personeelsadministratie in een veilige, betrouwbare omgeving.

Kosteneffici├źnt
U neemt voor een vast bedrag per maand een abonnement op WEA personeel online. U weet dus precies waar u aan toe bent en er zijn geen grote investeringen nodig. Als u van meer modules gebruik wilt maken, voegt u eenvoudig een module toe aan uw abonnement.

De modules van WEA personeel online
Vast recht
* Loonheffing
* Betaalstaat
* Loonoverzichten
* Personeelsregistratie
* Verlof- en verzuimregistratie
* Registratie opleidingen
* Registratie verstrekkingen
* Koppeling naar UVI's

Mutatie werknemer
* Invoeren nieuwe werknemer
* Wijzigen bestaande werknemer
* Afvoeren vervallen werknemer

Loonstroken
* Loonverwerking
* Proefstroken

Toegang werkgever
* Online inzicht in loonadministratie
* Werkgever voert zelf online urenmutaties in
* Toegang digitaal dossier (25MB)

Toegang werknemer
* Online inzage in eigen personeelsgegevens
* Online inzage in eigen loonstroken
* Online inzage in eigen verlofkaart

Aanvullende werkzaamheden
Aanvullende werkzaamheden kunnen bestaan uit:
* Advisering op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen, subsidies, pensioenverzekering, human resources management en arbeidsrecht
* Verzorgen arbeidsovereenkomsten
* Proforma loonberekeningen
* Voorbereiding, begeleiding en nazorg van (boeken) onderzoeken door de Belastingdienst, arbeidsinspectie en CAO partijen
* Controleren en bijstellen van voorschot- en afrekeningsnota's
* Verzorgen van bezwaarschriften Belastingdienst
* Verzorgen van formulieren, enquetes en aanvragen
* Besprekingen met werkgevers en/of hun werknemers

Meer informatie?
Neem dan contact op met uw WEA-relatiebeheerder of met onze afdeling Lonen.

Printversie