WBSO met behulp van WEA Accountants & Adviseurs

WBSO

De WBSO: wat is het?
De WBSO (Wet Bevordering Speur- en
Ontwikkeling) verstrekt een tegemoetkoming in de bedrijfs- en loonkosten van werknemers die speuren
ontwikkelingswerk verrichten. Het is een fiscale regeling waarbij minder loonheffing wordt afgedragen over de loonkosten van deze medewerkers.

Zelfstandigen die speur- en ontwikkelingswerk verrichten ontvangen een vaste aftrek in de Inkomstenbelasting.

Voor wie is het?
Iedere ondernemer in Nederland kan in aanmerking komen voor een WBSO-subsidie. Of u nu innovatieve software ontwikkelt, vernieuwende hulpmiddelen voor uw bedrijf bedenkt of een efficiëntere productielijn ontwerpt. In veel bedrijven worden systemen
geoptimaliseerd of producten bedacht of verbeterd. Voor de WBSO-tegemoetkoming is het van belang dat hier vooraf een plan voor wordt opgesteld.

Vóór de start van de werkzaamheden wordt de subsidie aangevraagd.

Wat zijn de voorwaarden?
U kunt WBSO aanvragen wanneer:

  • u zelf het speur- en ontwikkelingswerk organiseert;
  • de technologische ontwikkeling nieuw is voor uw organisatie;
  • er technische knelpunten bij de ontwikkeling aanwezig zijn;
  • de werkzaamheden nog plaats moeten vinden.

Voor welke projecten?

  • Ontwikkeling van technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur.;
  • Technisch-Wetenschappelijk onderzoek.
WBSO

Wanneer wordt WBSO aangevraagd?
De WBSO wordt altijd vooraf aangevraagd. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, kunt u gebruik maken van de regeling. Oók als het onderzoek mislukt.

Uw voordeel: WBSO-afdrachtvermindering
In 2016 bedraagt de S&O-afdrachtvermindering 32% van de eerste € 350.000 aan loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk. Voor de resterende S&O-loonkosten is dit 16%. Bent u een starter, dan is de vermindering over de eerste € 350.000 zelfs 40%.

Zelfstandigen die in een kalenderjaar tenminste 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk besteden, komen in aanmerking voor een vaste aftrek op de inkomstenbelasting. Deze aftrek voor zelfstandigen bedraagt € 12.484. Voor startende zelfstandigen bedraagt de aftrek € 18.729.
Een zelfstandige die personeel in dienst heeft, kan zowel in aanmerking komen voor de vermindering van de afdracht van loonheffing voor het personeel, als voor een eigen aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk via de Inkomstenbelasting.

WBSO aanvragen
Bedrijven kunnen meerdere keren per jaar (maximaal drie keer) een aanvraag indienen. Per aanvraag geldt het fiscale voordeel over een periode van tenminste drie kalendermaanden.
Voor zelfstandigen geldt geen maximum.

WBSO

Innovatiebox
Als een S&O-project succesvol is en winst gaat opleveren, kunnen bedrijven gebruik maken van de innovatiebox. De vennootschapsbelasting bedraagt dan geen 25% of 20%, maar slechts 5%. Bedrijven moeten voor het project wel een octrooi of S&O-verklaring (WBSO) hebben. Het
voordeel van de WBSO-subsidie werkt door in de toekomst en strekt dus verder dan alleen de
tegemoetkoming.

Onderzoek de mogelijkheden!
Samen met u denken wij na of uw werkzaamheden of investeringen in aanmerking komen voor de WBSO-subsidie, wij voeren het aanvraagproces voor u uit.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Anita Viergever via ons centrale telefoonnummer 088 133 7300 of stuur een .

Printversie