Tussentijdse rapportage

Actuele informatie
Wilt u inzicht in de cijfers tot en met de geboekte periode? Weten hoe u er voor staat ten opzichte van het vorige jaar? Hoe het loopt met de debiteuren en crediteuren? Bijtijds inzicht in winst- en verlies en steeds weten wat er (waar) op de balans staat?

Jaarrekening
Een jaarrekening is informatief en nuttig, maar het is wel altijd (belangrijke) informatie achteraf. U wilt natuurlijk liever geïnformeerd worden over de actuele stand van zaken, en de vooruitzichten op korte termijn, op een moment dat u nog kunt ingrijpen om de zaken nóg beter te laten verlopen of om te voorkomen dat uw zaken ongemerkt de verkeerde kant op gaan.

Tussentijdse rapportage
Wij bieden u nu de mogelijkheid direct inzicht te hebben in resultaat, omzet en kosten. U ziet in één oogopslag de cumulatieve cijfers tot en met de laatst bijgewerkte periode van uw administratie. De cijfers worden ook meteen afgezet tegen de cijfers van het voorgaande jaar en uw werkkapitaal en solvabiliteit worden overzichtelijk in beeld gebracht.

Zowel uw actuele bedrijfsresultaat als de vooruitzichten op korte termijn altijd overzichtelijk weergegeven, zodat u steeds betrouwbare informatie heeft om uw beslissingen op te baseren, of om geïnspireerd te raken over punten waar u aandacht aan zou kunnen besteden. Nooit meer achteraf denken "Als ik dát had geweten..."

Meer weten?
Wilt u meer weten over de tussentijdse rapportage? U kunt contact opnemen met uw relatiebeheerder of u kunt uw gegevens achterlaten via onze contactpagina.