Afbeelding 2021 met vuurwerk

De 4 grote maatregelen in 2021 voor de ondernemer 

Glen Huijzers - medewerker WEA Deltaland

Geschreven door:
Glen Huijzers

Neem contact op

De 4 grote maatregelen in 2021 voor de ondernemer 

Nu de oliebollen en appelbeignets in het verschiet liggen net als de goede voornemens, is het weer een mooi moment om eens vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.

Corona zal, voor wat betreft overheidsregels en wetgeving, ook zijn weerslag hebben op het eerstkomende halfjaar en misschien nog wel langer. De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) en de NOW-regeling blijven nog even voortduren. Daarnaast heeft de overheid ook weer wat nieuwe belastingwetgevingen bedacht.

 

Hieronder volgen een fors aantal maatregelen:

1. Geld lenen van uw vennootschap

Vanaf 2023 worden alle leningen of rekeningen-courant directie met en totale waarde van € 500.000 belast. Dit is het zogenaamde "wetsvoorstel excessief lenen". In de komende jaren kunt u hier al op gaan voorsorteren door middel van het afbouwen van de lening via dividend of terugstorting in uw vennootschap. Eventuele financieringen voor de eigen woning tellen niet mee in het bovengenoemde bedrag. Er zijn wel nadere voorwaarden zoals verplichte aflossing en vestigen van hypotheek.

 

2. BIK

Maak gebruik van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze nieuwe overheidssubsidie kenmerkt zich door een aantal voorwaarden. De eerste is dat deze regeling geldt voor bedrijven welke loonbelastingplichtig zijn. Daarnaast moet het aan te schaffen bedrijfsmiddel volledig betaald zijn tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 en binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik genomen zijn. Bij een investeringsverplichting welke u bent aangegaan in het 4e kwartaal 2020 is het raadzaam om met de leverancier af te spreken dat de laatste betalingstermijn in 2021 valt. Verder zijn de regels hetzelfde als de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Met bijvoorbeeld zonnepanelen kunt u naast de KIA en de BIK ook nog de energie-investeringsaftrek (EIA) claimen.

 

3. Schenkingen

De bestaande vrijstellingen worden voor kinderen en andere verkrijgers opgehoogd met € 1.000. Dit geldt overigens alleen voor het jaar 2021. U mag dus in 2021 € 6.604 belastingvrij schenken aan uw kind. Voor overige verkrijgers is dit opgehoogd naar € 3.244,-.

 

4. Pensioenregeling

De wetgeving bij het nieuwe pensioenakkoord treedt in werking per 1 januari 2022. In de periode van 2021 tot en met 2023 moeten er belangrijke keuzes gemaakt worden omtrent het pensioen van uw personeel. Er is namelijk een verplichting om alle pensioenregelingen te wijzigen naar een beschikbare premieregeling aan de hand van de nieuwe wetgeving. Er moet uiterlijk 1 juli 2023 een volledig transitieplan in concept liggen waarin de nieuwe pensioenregeling, de benodigde compensatieregeling en de eventuele waardering van oude pensioenrechten staan.

 

Overige zaken

 • Verhoging overdrachtsbelasting van 6% naar 8% op bedrijfs- en fabriekspanden.
  Ook voor woningen welke de koper niet gebruikt om in te wonen; Daarnaast krijgen starters die een woning kopen een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting mits je jonger dan 35 jaar bent;

 • Verlaging belastingrente vennootschapsbelasting van 8% naar 4%;
 • Vaste kostenvergoedingen worden deels belast in 2021.
  Hier komt een thuiswerkvergoeding voor terug, daarnaast verandert er ook het een en ander in de reiskostenvergoeding;

 • Volgt u nog een studie in 2020 of 2021, dan kunt u deze studie nog fiscaal aftrekken volgens de huidige regels.
  Per 1 januari 2022 vervalt de huidige regeling, deze gaat dan op in een nieuwe regeling, Stimulans van de arbeidsmarktpositie (STAP);

 • Contante giften zijn niet langer meer aftrekbaar.

 

Ik zou zeggen: leuker kunnen we het niet maken en blijkbaar ook weer niet makkelijker.
Rest mij u langs deze weg een fijne jaarwisseling te wensen en alle goeds voor 2021, zowel zakelijk als privé. Eet smakelijk.

Terug naar overzicht
Geplaatst in .