Agro Actueel februari 2018

NIEUWS

Agro Actueel - WEA Accountants en Adviseurs

Agro Actueel februari 2018

De Agro Actueel van Februari 2018 is verschenen. In deze Agro Actueel vindt u informatie over diverse onderwerpen die belangrijk zijn in de agro-markt.

Onderwerpen die nu aan bod komen zijn:

 • Nu actie bij fosfaatrechten
  1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten ingevoerd. Het belang van een juiste toekenning van fosfaatrechten is groot. En daarom is het van belang dat uw gegevens goed staan. 
  Laat dit goed controleren. 
 • Melding knelgeval uiterlijk 31 maart
  Als u in aanmerking komt voor de knelgevallenregeling, dan kunt u dit tot 31 maart melden bij de RVO. Diverse categorieën kunnen beroep doen op de knelgevallenregeling. Bekijk in de nieuwsbrief of dit op u van toepassing is. 
 • Overnemen rechten uitgeschaard vee
  Had u op 2 juli 2015 melkvee uitgeschaard? Dan kunt u fosfaatrechten van deze dieren zonder korting op uw naam krijgen. De inschaarder moet echter wel toestemming verlenen. En u moet tijdig een melding indienen bij RVO.
 • EA-vergroeningseisen aangepast
  De vergroeningseisen ten aanzien van het Ecologisch aandachtsgebied zijn vanaf 2018 aangepast. De belangrijkste wijzigingen voor de EA-vergroeningseis staan vermeld in de Agro Actueel van Februari 2018. Lees snel verder. 
 • Wel of geen derogatie? In april bekend!
  Eind 2017 is het 6e Actieprogramma ingediend bij de Europese Commissie. Nu hierover overeenstemming is, zijn de onderhandelingen over derogatie opgestart. De verwachting is dat pas medio april bekend wordt of derogatie wordt verleend.
 • Investeringslijsten MIA/Vamil en EIA
  Onlangs is de Milieulijst 2018 (voor Vamil/MIA) en Energielijst 2018 (voor EIA) gepubliceerd. Investeert u in een bedrijfsmiddel dat op één van deze lijsten staat? Dan kunt u fiscaal voordeel behalen.
 • Nieuw 2018: Maatlat Schoon Erf
  De Maatlat Schoon Erf heeft als doel om emissies vanaf het erf te voorkomen. Met dit certificaat kunt u, bij bepaalde investeringen, fiscaal voordeel behalen.

Via Agro Actueel houden wij u op de hoogte van allerlei ontwikkelingen die mogelijk belangrijk kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering. Lees de volledige Agro Actueel van februari 2018 door om te weten wat voor u van toepassing kan zijn. 

Mocht deze informatie aanleiding geven om tot actie over te gaan? Overweeg dan altijd of extra advies gewenst of misschien zelfs noodzakelijk is. U kunt daarover altijd contact met ons opnemen. 

Terug naar overzicht
Geplaatst in .