Hoe Rutte III u misleidt?

NIEUWS

Foto Valerie Kuypers

Hoe Rutte III u misleidt?

In augustus 2016 bood de premier zijn excuses aan voor het feit dat hij de verkiezingsbelofte van € 1.000 voor iedere werkende Nederlander niet waar had kunnen maken. Na de herverkiezing waarbij Rutte III is gevormd is besloten dat iedere Nederlander er op vooruit moet gaan. Deze plannen zijn vanaf 1 januari 2019 ingegaan. Maar gaat u er daadwerkelijk op vooruit?

Uw loonstrookje over de maand januari heeft u inmiddels ontvangen. Viel het mee of tegen? Waarschijnlijk tegen. Waar ligt dit aan? Ondanks de belofte van het kabinet dat alle werkenden er tussen de 1% en 3% op vooruit zouden gaan is dit niet gebeurd. Dit wordt veroorzaakt door een scherpere afbouw van de heffingskortingen.

De heffingskortingen binnen fiscaal Nederland zijn een warboel. De meest bekende heffingskortingen zijn de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de ouderenkorting. Let u wel op dat deze kortingen netto geld betreffen. Sinds 2001 zijn er een tiental heffingskortingen bijgekomen. De meeste zijn ingevoerd om het een en ander te repareren.

Het belastingtarief in de eerste schijf is vanaf 2019 0,10% hoger. Heeft u een inkomen € 20.384 tot en met 68.507 dan daalt volgens de tabellen het tarief van 40,85% naar 38,10% belasting. Dit is een verlaging van 2,75%. Dit betreft de grootste groep belastingplichtigen. U betaalt dus 2,75% minder belasting. De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden echter jaarlijks afgebouwd met (bij een gemiddeld inkomen van € 40.000 tot € 45.000) € 300 tot € 600 per jaar. Dit is netto geld. Tel uit uw winst! Als u ondernemer bent merkt u dit effect overigens pas in 2020, wanneer de aangifte Inkomstenbelasting 2019 wordt opgesteld.

Houden we daarnaast rekening met:

  • de verhoging van de omzetbelasting van 6% naar 9%, welke u dagelijks voelt in uw portemonnee;
  • de verhoging van de zorgverzekeringspremies;
  • de verhoging van de gemeentelijke belastingen;
  • de verhoging van de energielasten vanwege het klimaatakkoord.

U ziet dat het uiteindelijk allemaal niet zo rooskleurig is als wordt beweerd.

Door: Glen Huijzers - WEA Deltaland

Terug naar overzicht
Geplaatst in .