Eenmanszaken opgelet: U krijgt een nieuw BTW-nummer per 1 januari 2020!

NIEUWS

Eenmanszaken opgelet: U krijgt een nieuw BTW-nummer per 1 januari 2020!

In beginsel geldt dat zelfstandigen wettelijk verplicht zijn om hun BTW-identificatienummer (hierna: BTW-ID nummer) te vermelden op hun facturen. Bij zelfstandigen met een eenmanszaak is het Burgerservicenummer (BSN) een onderdeel van het BTW-ID nummer. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eind 2018 echter geoordeeld dat de Belastingdienst het BSN niet meer mag gebruiken in het BTW-ID nummer van zelfstandigen (het zogenaamde verwerkingsverbod). Dit met het oog op het waarborgen van de privacy van de ondernemer. Dit verbod gaat in per 1 januari 2020.

Nieuwe nummers voor 1,3 miljoen ondernemers

Vanaf vandaag ontvangt de eerste groep ondernemers met een eenmanszaak van de Belastingdienst dan ook een nieuw BTW-ID nummer. In totaal gaat het om ongeveer 1,3 miljoen ondernemers die een zogenaamd nieuw ‘BTW-ID’ ontvangen.

Blauwe envelop

Indien u een eenmanszaak heeft, zorg dat u de blauwe envelop die u een dezer dagen ontvangt WEL direct open maakt! Dit om (BTW) narigheid te voorkomen per 1 januari 2020. Communiceer daarbij direct het nieuwe BTW ID-nummer ook met uw accountant c.q. adviseur zodat deze daarvan (ook) op de hoogte is!

BTW-nummer doorgeven

U bent namelijk verplicht om dit nieuwe BTW-ID nummer vanaf 1 januari 2020 te gebruiken op onder meer uw uitgaande factu(u)r(en) van uw eenmanszaak. Heeft u bijvoorbeeld een webwinkel, dan zult u ook uw website op dit punt moeten aanpassen. Dit om te voldoen aan de wettelijke eisen in dit kader. Kortom: werk aan de (web)winkel!

Houd je oude BTW-nummer wel! 

Betekent dit dat uw huidige BTW-nummer de prullenmand in kan? Beslist NIET! Uw huidige BTW-nummer blijft namelijk bestaan voor de communicatie met de Belastingdienst en voor uw BTW-aangifte!

Om in de termen van de belastingdienst af te sluiten: Leuker kunnen we het niet maken, maar de term ‘makkelijker’ is in dit geval ook niet op zijn plaats!

Door: Mike Hardeman, WEA Deltaland

Terug naar overzicht
Geplaatst in .