Zoekt u financiering voor uw onderneming?

NIEUWS

Ruud Gevers
Credion Zuid-Hollandse Eilanden.

Zoekt u financiering voor uw onderneming? Hier let de bank op!

Veel ondernemers lopen aan tegen het feit aan dat er financiering nodig is om hun bedrijf te laten groeien of om tegenvallers te kunnen opvangen. Ondanks dat er op dit moment een veelvoud aan geldverstrekkers in de markt actief zijn, wordt vaak eerst naar een van de grootbanken gekeken. (Rabobank, ING en ABN-AMRO).

Waar kijkt een bank naar als u om financiering vraagt? Meestal beginnen ze met het verzamelen van gegevens zoals jaarrekeningen en aangiften inkomstenbelasting. Verder vragen ze stukken op over het huidige jaar, zoals tussentijdse cijfers, debiteuren- en crediteurenposities en/of prognoses voor de komende tijd. Is het in de ogen van de bank een relatief kleine financiering, vaak ligt die grens bij € 250.000,-, dan wordt dit steeds meer gestandaardiseerd behandeld via een portal op internet. Voor de bank is dit bijna massaverwerking. Op basis van de laatste cijfers van de laatste drie boekjaren, IB aangifte, eventueel aanwezige zekerheden en de branche waarin u actief bent, wordt er een beslissing genomen over uw financieringsverzoek. Hoewel banken u altijd vragen wat uw onderscheidende voordeel is t.o.v. de concurrentie, wordt u toch uniform beoordeeld. Op zijn minst opmerkelijk in deze context. En laten we eerlijk zijn, € 250.000,- is voor de gemiddelde MKB-ondernemer heel veel geld. Toch past een groot gedeelte van de ondernemingen wel binnen de gestandaardiseerde manier van afhandelen wat, bij een juiste aanlevering, dan ook weer een grote tijdwinst met zich mee kan brengen. Voor de ondernemingen die niet passen biedt Credion vaak wel een oplossing, maar ook ondernemers die via internet hun documentatie aan dienen te leveren, biedt Credion begeleiding.

Als u een financiering wil van meer dan € 250.000 dan krijgt u wel een adviseur te spreken die met u om tafel wil.
De bank zal vervolgens een risicoafweging maken, waarbij zij grofweg de volgende zaken in ogenschouw nemen:

  • De bedrijfsanalyse, waarbij zij de ondernemer(s) en onderneming analyseren en wegen;
  • De financiële analyse, waarbij rentabiliteit en vermogen geanalyseerd en gewogen worden;
  • Huidige en toekomstige liquiditeit en kasstromen worden in beeld gebracht en afgezet t.o.v. de investerings- en financieringsbehoefte.
  • De bancaire positie na financiering wordt bekeken, waarbij voorwaarden en zekerheden bepaald worden, maar ook aansprakelijkheid, betrokkenheid en structuurrisco’s worden bekeken.

De huidige marktontwikkelingen en bijkomende regelgeving, maken het pittig om op voorhand in te schatten hoe de bank deze zaken weegt. Het opportunistische denken en handelen van de ondernemer strookt heel vaak niet met de beleidskaders en (on)mogelijkheden die aanwezig zijn bij de banken. Zelfs als alles er in uw ogen positief uitziet, kan het nog zo zijn dat de financiering afgewezen wordt. Het is zelfs zo dat aangescherpte regels ervoor zorgen dat de ene branche anders belicht wordt dan de andere. Zelfs sectorbeleid kan ervoor zorgen dat een bepaalde sector niet gefinancierd wordt.

Een dergelijke afwijzing had wellicht niet nodig geweest als op voorhand de kaders en mogelijkheden in kaart gebracht waren. Voor u als ondernemer is dat dat moeilijk, zo niet onmogelijk. Voor onze Credion adviseurs waar WEA nauw mee samenwerkt is dat dagelijks werk. Met elkaar weten we wat wel en niet mogelijk is en waar eventuele alternatieve kanalen of combinaties tot mogelijkheden leiden. Laat u daarom van het begin van uw investeringsgedachte goed begeleiden en ontdek waar de mogelijkheden liggen voor uw bedrijf. Klein of groot, Credion regelt bedrijfsfinancieringen.

Ps.; ook als u kapitaal wilt laten renderen, kan onze Credion adviseur vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Vrijblijvend uw investerings- of financieringswensen bespreken of uw huidige portefeuille laten doorlichten, bel eens met Ruud Gevers 06-10111511 of Jan van Eijk van Credion Zuid-Hollandse Eilanden.


Deze blog is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen WEA Deltaland Accountants & Adviseurs en Credion Zuid-Hollandse Eilanden. Credion Zuid-Hollandse Eilanden is een regionaal en onafhankelijk opererend adviesbureau dat oplossingen biedt voor bedrijfsfinancieringen.

Terug naar overzicht
Geplaatst in .