Investeringssubsidie voor jonge landbouwers

NIEUWS

Jonge landbouwers opgelet!

Als jonge ondernemer in de landbouw kunt u vanaf 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 een investeringssubsidie aanvragen. Hierin kunt u een mooi bedrag aan subsidie krijgen als jonge ondernemer en investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen. Wij vertellen u graag de mogelijkheden en voorwaarden.

Als u jonger bent dan 41 jaar, dan komt u wellicht in aanmerking voor een investeringssubsidie. Wij attenderen u nu hierop omdat u vanaf 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 17:00 uur een aanvraag kunt indienen.

Doelgroep en voorwaarden

Iedere agrarische ondernemer die zich voor het eerst heeft gevestigd en jonger is dan 41 jaar komt in principe voor deze regeling in aanmerking. Dit geldt ook voor ondernemers in samenwerkingsverbanden (partner in een maatschap of VOF).

Per bedrijf wordt er één aanvraag toegekend en jonge ondernemers die in het verleden al gebruik hebben gemaakt van de “oude” regeling komen niet opnieuw in aanmerking. Verdere voorwaarden zijn dat de jonge landbouwer een erkende landbouwkundige opleiding of een gelijkwaardige opleiding afgerond heeft of over ten minste drie jaar werkervaring op een landbouwbedrijf  heeft en voldoende blokkerende zeggenschap heeft over het bedrijf.

Subsidie

De subsidie bedraagt 30% met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 20.000. Wanneer wordt deelgenomen in een maatschap of VOF met niet jonge landbouwers geldt een korting die is gebaseerd op het aantal niet jonge landbouwers in het bedrijf of op basis van het percentage eigen vermogen van de jonge landbouwer in het bedrijf.

Subsidiecategorieën

Belangrijk doel van de subsidieregeling is het stimuleren van investeringen gericht op verduurzaming. Belangrijkste investeringscategorieën zijn:

 • Zonnepanelen - Score 6
 • Windmolen - Score 4
 • Kleine windturbine - Score 6
 • Systemen voor precisielandbouw - Score 8
 • Mechanische mestscheidingsinstallatie - Score 6
 • Machines voor niet kerende grondbewering en mechanische onkruidbestrijding - Score 9
 • Machine voor spitten en zaaien tegelijk - Score 9
 • Voorzieningen voor weidegang - Score 7
 • Koematras, waterbed - Score 8
 • Varkensvriendelijke vloeren - Score 8
 • Open water voorziening voor pluimvee - Score 6
 • Pad cooling in stallen voor veehouderij - Score 8
 • Temperatuurregulatie door warmte wisselaars,  warmtepompen of aardwarmtesystemen - Score 7
 • Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico´s van verontreinig door erfafspoeling - Score 6
 • Spuitmachine met restvloeistof reductie in akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondteelt - Score 9
 • Emissie arme vloeren voor stallen melkveehouderij - Score 9
 • Biobed of biofilter - Score 5
 • Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen - Score 8
 • Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig Strooisel van de vloeren van pluimveestallen - Score 6
 • Luchtwassystemen in de veehouderij - Score 5
 • Omgekeerde osmose - Score 6
 • Potafdekinstallatie boom-, vaste planten- of sierteelt - Score 5
 • Elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten - Score 6
 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers - Score 7
 • Technieken om bodemverdichting tegen te gaan - Score 8
 • Systemen om productierisico´s te verkleinen - Score 6

Het budget van de regeling wordt verdeeld op basis van de duurzaamheidsscore die wordt behaald. Indien een aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de duurzaamheidsscore bepaald op basis van de gemiddelde score. Dit betekent dat de aanvragen met de hoogste (gemiddelde) duurzaamheidsscore het eerst in aanmerking komen. Het moment van indienen is niet van belang.

Aanvragen subsidie

De aanvraag van de subsidie dient voor 8 februari 2019 (voor 17:00 uur) bij het RVO te worden ingediend op naam van de jonge landbouwer (middels Digid) en niet via de maatschap of VOF. Zorg er daarom tijdig voor dat u een actieve Digid code heeft.

Als u door ons de aanvraag van de subsidie laat verzorgen, dan kunt u ons een machtiging verstrekken voor RVO.

Meer weten

Wij willen u graag adviseren over de voorwaarden en mogelijkheden die op uw individuele situatie van toepassing zijn. Neem contact op met onze adviseurs via 088-1337300.

Terug naar overzicht
Geplaatst in .