Jonge landbouwers opgelet

NIEUWS

Jonge landbouwers opgelet!

Als jonge ondernemer in de landbouw kunt u in december en/of januari een investeringssubsidie aanvragen. Hierin kunt u een mooi bedrag aan subsidie krijgen als jonge ondernemer en investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. Wij vertellen u graag de mogelijkheden en voorwaarden.

Als u jonger bent dan 41 jaar, dan komt u wellicht in aanmerking voor een investeringssubsidie. Wij attenderen u nu hierop omdat u vanaf 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 een aanvraag kunt indienen.

Doelgroep en voorwaarden

Iedere agrarische ondernemer die zich voor het eerst heeft gevestigd en jonger is dan 41 jaar komt in principe voor deze regeling in aanmerking. Dit geldt ook voor ondernemers in samenwerkingsverbanden (partner in een maatschap of VOF).

Per bedrijf wordt er één aanvraag toegekend en jonge ondernemers die in het verleden al gebruik hebben gemaakt van de “oude” regeling komen niet opnieuw in aanmerking. Verdere voorwaarden zijn dat de jonge landbouwer 3 jaar werkervaring heeft op een landbouwbedrijf en voldoende blokkerende zeggenschap heeft over het bedrijf.

Subsidie

De subsidie bedraagt 30% met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 20.000. Wanneer wordt deelgenomen in een maatschap of VOF met niet jonge landbouwers geldt een korting die is gebaseerd op het aantal niet jonge landbouwers in het bedrijf of op basis van het percentage eigen vermogen van de jonge landbouwer in het bedrijf.

Subsidiecategorieën

Belangrijk doel van de subsidieregeling is het stimuleren van investeringen gericht op verduurzaming. Belangrijkste investeringscategorieën zijn:


Het budget van de regeling wordt verdeeld op basis van de duurzaamheidscore die wordt behaald. Indien een aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de duurzaamheidscore bepaald op basis van de gemiddelde score. Dit betekent dat de aanvragen met de hoogste (gemiddelde) duurzaamheidscore het eerst in aanmerking komen. Het moment van indienen is niet van belang.

Aanvragen subsidie

De aanvraag van de subsidie dient voor 16 januari 2018 bij het RVO te worden ingediend op naam van de jonge landbouwer (middels Digid) en niet via de maatschap of VOF. Zorg er daarom tijdig voor dat u een actieve Digid code heeft.

Als u door ons de aanvraag van de subsidie laat verzorgen, dan kunt u ons een machtiging verstrekken voor RVO.

Meer weten

Wij adviseren u graag over de voorwaarden en mogelijkheden die op uw individuele situatie van toepassing zijn. Aarzel dan ook niet om met onze adviseurs contact op te nemen. 088-1337300

Terug naar overzicht
Geplaatst in .