Update – De Baangerelateerde investeringskorting (BIK) gewijzigd

Update - Baangerelateerde investeringskorting (BIK) gewijzigd!

(voorlopig) geen aansluiting meer bij fiscale eenheid!

Het kabinet heeft voor ogen om de BIK-regeling alleen toe te kunnen passen voor binnenlandse investeringen en uitdrukkelijk niet voor investeringen die in het buitenland worden aangewend. Buitenlandse vennootschappen (zonder vaste inrichting in NL) kunnen geen onderdeel uitmaken van een Nederlandse fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Hierdoor kan een in Nederland gevestigde vennootschap geen gebruikmaken van de BIK als de investering voor een bedrijfsmiddel wordt verricht door een buitenlandse gelieerde vennootschap (die geen onderdeel kan zijn van een fiscale eenheid VPB).

Het risico bestaat dat de Europese rechter dit aanmerkt als een inbreuk op de vrijheid van vestiging. Dit kan ertoe leiden dat hierdoor de BIK-regeling komt open te staan voor buitenlandse investeringen wat de Nederlandse overheid juist niet wenst.

Om het vorenstaande risico uit te sluiten heeft de Nederlandse overheid de aansluiting van de BIK-regeling bij de Nederlandse fiscale eenheid VPB (uit voorzorg) voorgelegd aan de Europese Commissie. Hiermee wordt beoogd de bevestiging te krijgen van de Europese Commissie dat, gezien de doelstelling van de Nederlandse overheid (stimuleren binnenlandse investeringen), de BIK beperkt kan blijven tot deze binnenlandse investeringen (zonder inbreuk op vrijheid van vestiging).

Gevolgen BIK
Totdat deze bevestiging vanuit de Europese Commissie wordt ontvangen (ze streven naar januari 2021), heeft het kabinet besloten (via een novelle; wijziging van een wetsvoorstel die al bij de Eerste Kamer ligt) om deze mogelijke strijdigheid binnen de BIK-regeling (uit voorzorg) uit te sluiten. De aansluiting bij de fiscale eenheid VPB is dan ook uit de BIK-regeling gehaald waardoor de regeling (voorlopig) niet meer kan worden toegepast op het niveau van een fiscale eenheid VPB, maar alleen op het niveau van een individuele vennootschap.

Als de Europese Commissie besluit (na 31 december 2020) de BIK-regeling goed te keuren met inbegrip van de aansluiting bij de fiscale eenheid VPB, zal bij een koninklijk besluit te bepalen datum de aansluiting bij de fiscale eenheid VPB alsnog (met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021) worden ingevoerd in de BIK-regeling. Als deze goedkeuring definitief niet wordt verkregen van de Europese Commissie dan zullen de percentages voor zowel de eerste als de tweede schijf van de BIK-regeling evenredig worden verhoogd (ter compensatie).

Eerdere berichten:


Meer weten over de BIK? Neem dan gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst!

Terug naar overzicht
Geplaatst in .