Voldoet uw factuur aan de vereisten?

Glen Huijzers
Assistent accountant
WEA Deltaland Middelharnis

Voldoet uw factuur aan de vereisten?

U maakt uw factuur in Excel of Word en u slaat deze op in uw computer. Vervolgens gebruikt u telkens deze factuur als voorbeeld en past dan de datum en het factuurnummer aan. Dit gaat goed totdat u een keer vergeet de nummering, de datum of iets anders aan te passen. Klinkt bekend toch?

In mijn vorige blog schreef ik over de controle omzetbelasting. Hierbij is de factuur altijd een belangrijk gegeven. Deze wordt dan ook uitgebreid gecontroleerd.

Maar waaraan moet deze factuur nu voldoen?

  1. Er moet een datum opstaan, zodat de belastingdienst kan zien in welk jaar de factuur moet worden verwerkt.
  2. U moet een factuurnummering gebruiken welke opeenvolgend is, dus 20200001, 20200002 enzovoort.
  3. Uw btw (identificatie) nummer moet vermeld staan op de factuur, anders mag de afnemer geen btw verrekenen.
  4. Indien u een verleggingsregeling voert of levert aan het buitenland dient u het btw nummer van uw afnemer of debiteur ook te vermelden op de factuur. Tevens dient u dan op de factuur te vermelden “BTW verlegd” of “intracommunautaire levering”.
  5. De NAW-gegevens van de ondernemer en zijn afnemer staan erop. Een postbusnummer is overigens niet toereikend.
  6. Omschrijving en hoeveelheid van de geleverde goederen en of diensten, met ook daarbij de datum wanneer er geleverd is.
  7. Bij elke dienst moet aangegeven worden welk tarief er gehanteerd wordt of vrijstelling heeft en eventuele kortingen.
  8. Het toegepaste btw tarief en het te betalen bedrag staan duidelijk vermeld.

 

Misschien nog een leuk weetje: als u een dienst of goed levert moet u de maand daarop voor de 15e uw factuur verstuurd hebben. Voor al uw facturen geldt een bewaartermijn van zeven jaar, zowel als u digitaal of op papier factureert. Bij digitale diensten geldt zelfs een termijn van tien jaar.

 

Uiteraard zijn er in een aantal gevallen ook nog bijzondere vereisten met betrekking tot de factuur. U kunt hierbij denken aan de situatie waarin de afnemer de factuur uitreikt. In dat geval moet op de factuur komen te staan “factuur uitgereikt door afnemer”.

Bij verkoop van vervoermiddelen dient u aan te geven of het een nieuwe of gebruikte (marge) auto is. Verder zijn er nog aparte regelingen voor reisbureaus, gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, verzamelingen of antiquiteiten.

Mocht u bij een controle toch onverhoopt een fout hebben gemaakt met uw factuur en u treft een inspecteur die strak controleert, dan kunt u aanlopen tegen een boete van € 5.278 per factuur en per gebrek!

Leuker kunnen we het niet maken en makkelijker ook niet.


Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.

Terug naar overzicht
Geplaatst in .