Geld lenen van uw eigen BV?

NIEUWS

Wetgeving in de maak!

Let op bij (excessief) geld lenen van uw eigen BV

In september 2018, tijdens Prinsjesdag, heeft het kabinet een wetsvoorstel aangekondigd dat aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) die met regelmaat geld leent van zijn  BV. Recent zijn de contouren van dit wetsvoorstel gepubliceerd.

In hoofdlijnen komt het wetsvoorstel erop neer dat met ingang van 1 januari 2022 inkomstenbelasting in box 2 wordt geheven over de schulden van de DGA die hij/zij (en zijn/haar partner) heeft aan zijn/haar  eigen BV. Deze belasting wordt alleen geheven als de totale som van de schulden op 31 december 2022 (peildatum) meer bedraagt dan € 500.000. Dit grensbedrag geldt dan voor de DGA en zijn/haar partner gezamenlijk.

Over het bedrag dat de totale som van de schulden meer bedraagt dan € 500.000, wordt dus belasting geheven in box 2 (aanmerkelijke belangheffing). Naar verwachting bedraagt in 2022 het geldende box 2 tarief 26,9%. Van deze maatregel zijn overigens uitgezonderd de schulden die zijn aangegaan bij de eigen BV voor de financiering van de eigen woning.

Waarom heeft de wetgever deze wetgeving aangekondigd?

In de praktijk blijkt dat de beschikbare liquide middelen in de eigen BV veelal niet als regulier dividend worden uitgekeerd die belast zijn in box 2, maar via een rekening-courantverhouding (geldlening) van de BV worden opgenomen. Het kabinet is van mening dat hierdoor langdurig uitstel of zelfs afstel (in geval van faillissement) van belastingheffing plaatsvindt in box 2. Met deze wetgeving wil het kabinet het ontstaan van ‘bovenmatige’ schulden ontmoedigen door de belastingheffing in box 2 aan te laten sluiten bij het moment waarop de gelden door de BV daadwerkelijk aan de DGA worden verstrekt.

In het onderstaande voorbeeld wordt de uitwerking van de aangekondigde wetgeving verduidelijkt:

De DGA en zijn partner zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Tot het vermogen van de DGA en zijn partner behoren alle aandelen in BV X. De DGA en zijn partner gezamenlijk hebben per 31 december 2022 een totale schuld van € 800.000 bij BV X. Geen van deze schulden zijn besteed aan de eigen woning van de DGA en zijn partner.

In de aangifte inkomstenbelasting van de DGA dient op grond van de voorgestelde wetgeving een inkomen in box 2 in aanmerking te worden genomen van € 300.000 (€ 800.000 minus het grensbedrag van € 500.000). Rekening houdend met het dan geldende belastingtarief in box 2 van 26,9% betekent dit een belastingheffing van € 80.700 in box 2.

Het conceptwetsvoorstel heeft de naam “excessief lenen bij eigen BV”, maar wellicht dat beter gesproken kan worden van excessief heffen bij lenen van de eigen BV. Gezien de felle kritiek op dit kabinetsplan is het de vraag hoe de uiteindelijke wet eruit gaat zien. Wij raden u aan om samen met uw accountant of fiscalist deze wetgeving scherp in de gaten te houden en waar mogelijk maatregelen te nemen. Zeker ook gezien de aangekondigde (verdere) verhoging van het box 2 tarief. Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Door: Mike Hardeman – WEA Deltaland Accountants & Adviseurs


Terug naar overzicht
Geplaatst in .