Help! De (belasting) letters zijn bijna op…

NIEUWS

 

Help! De (belasting) letters zijn bijna op…

Help! De (belasting) letters zijn bijna op…

Bijna iedereen in Nederland krijgt weleens een aanslag en/of teruggaafbeschikking van de Belastingdienst onder ogen. Wist u dat het aanslagnummer dat de belastingdienst gebruikt vrij logisch is opgebouwd?

Logische cijfers & letters

Uiteraard is er wel een verschil tussen een zakelijk en een particulier aanslagnummer. Laten we eens het volgende zakelijke aanslagnummer verder analyseren 123456789.B01.6301. Dit lijkt op het eerste gezicht een hoop abracadabra, maar niets is minder waar.

  • De cijfers 1 tot 9 betreffen het Burger Service Nummer (vroeger: sofinummer);
  • De letter “B” staat voor de belastingsoort;
  • De 01 voor een extra toevoeging (bijvoorbeeld meerdere ondernemingen 02, 03 etcetera)
  • De “6” voor het jaartal (2006 of 2016)
  • De “30” voor de periode (maart of periode 3 bij 4-wekenloon)
  • De “1” is de statuscode (betreft voorlopige aanslag of teruggaaf. Er kan ook 2 of 6 voorkomen. Deze cijfers hebben de betekenis nadere voorlopige of definitieve aanslag)

Nog meer belastingen

De particuliere aanslagnummers zijn in principe hetzelfde opgebouwd. Enkel missen we hier de periode “30” en wordt er een andere letter uit het alfabet gebruikt. Daar zit nu ook het probleem; als er nog meer belastingen bijkomen hebben we geen letters meer. Kijkt u even mee?

A         Naheffingsaanslag loonbelasting
B         Omzetbelasting
C        
D         Dividendbelasting
E         Reclamebelasting
F          Naheffingsaanslag omzetbelasting
G
H         Inkomstenbelasting
I
J          Teruggave Loonbelasting
K         Vermogensbelasting
L          Loonbelasting
M         Motorrijtuigenbelasting
N         Inkomstenbelasting (gemoedsbezwaarden)
O         Teruggave Omzetbelasting
P
Q
R
S         Premie Ziekenfondswet Zelfstandigen
T         Toeslagen
U
V         Vennootschapsbelasting
W         Zorgverzekeringswet
X
Y         Naheffingsaanslag Motorrijtuigenbelasting
Z          Overige (bijvoorbeeld Landinrichtingsrente)

U denkt nu waarschijnlijk: er zijn toch nog letters! Wat dacht u van overdrachtsbelasting, erfbelasting/ en of successierechten, kansspelbelasting, assurantiebelasting (ASB), verhuurdersheffing, BPM, Milieu- en energiebelasting, verpakkingenbelasting, vliegbelasting en bankenbelasting (BAB)?

U ziet dat niet enkel de belastingdruk een probleem vormt maar ook het alfabet. Met nog meer belastingen hebben we geen letters meer en moet het systeem van de Belastingdienst op de schop. Wellicht een mooi begin om dit gelijktijdig aan te pakken met het omzetten van de fiscale nummers voor de eenmanszaken in Nederland, welke in het kader van de AVG aangepast dienen te worden.

Zoals Marnix Gijsen ooit zei:

“men kondigt geen verhogingen aan van de belastingen maar wel aanpassingen”.

Laten we hopen dat de banketletters en chocoladeletters niet belast gaan worden!

Door: Glen Huijzers, WEA Deltaland

Terug naar overzicht
Geplaatst in .