Stichting GESP: écht een verschil maken.

 E-mail Henry van Eldijk

Lees meer over de stichting op de website
of op de facebookpagina van stichting GESP.

Stichting GESP: écht een verschil maken.

Wij hechten veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en GESP is één van de initiatieven waar wij ons met trots aan verbinden. Al 25 jaar is GESP een actieve stichting die zich inzet voor de gemeente San Pedro de Lóvago in Nicaragua.

Henry van Eldijk (vennoot WEA Deltaland, kantoor Druten) is voorzitter a.i. van deze stichting.
Wij stelden hem een aantal vragen.


V1: Vanuit welke principes werkt GESP?

“Wij werken vanuit een drietal basispijlers: sociale inclusie, economische ontwikkeling en basisvoorzieningen.
Deze pijlers vertalen zich in praktische hulp en oplossingen zoals:

    • Het opzetten van een dagopvang voor inwoners met een beperking

    • Opzetten boerencoöperaties en diverse kredietfondsen

    • Organiseren van cursussen en zorgen voor kennisoverdracht

    • Schoondrinkwaterprojecten

    • Projecten om kinderen naar school te kunnen laten gaan."

 

V2: Hoe weten jullie wat er speelt en wat de inwoners nodig hebben?

"De samenwerking is vraaggericht georganiseerd: de mensen in San Pedro de Lóvago bepalen zelf wat nodig is. GESP beoordeelt dit en zorgt vervolgens voor de financiering en begeleiding. Ons valt op dat het niet alleen om geldelijke ondersteuning gaat maar vaak ook over kennisoverdracht en kennisvergaring."

 

V3: Ondernemen jullie ook actie rondom het coronavirus?

“Het coronavirus speelt ook in San Pedro een prominente rol in het dagelijks leven. Wij hebben bijvoorbeeld ondersteuning geboden om voor 200 kwetsbare ouderen een “coronatas” samen te kunnen stellen om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen. In deze tassen zaten onder andere beschermingsmaterialen, mondkapjes, zeep en alcohol. De dankbaarheid hiervoor was overweldigend. ”

 

V4: Hoe komt GESP aan financiering om de hulpverlening aan te bieden?

“Door originele acties te organiseren zamelen wij geld in voor onze projecten. Ook hebben wij een aantal sponsoren en samenwerkingen met organisaties, net zoals WEA Deltaland.”

 

V5: Kan iedereen stichting GESP helpen?

“Ja dat kan. Als organisatie, maar ook als individu. Via de website kun je rechtstreeks doneren, maar als je bijvoorbeeld een leuke actie wil organiseren voor de stichting, dan horen wij dat natuurlijk ook graag!”

 


 

Terug naar overzicht
Geplaatst in .