Subsidiebewust ondernemen

BLOG

W.C.M. (Wilfried) Boonman

senior consultant - Prior adviesgroep

Hoe subsidiebewust onderneemt u?

De wereld van subsidies wordt vaak als erg ondoorzichtig gezien. Het komt waarschijnlijk door deze onoverzichtelijkheid én doordat subsidies in de regel vooraf moeten worden aangevraagd dat ondernemingen veel kansen laten liggen. Wij pleiten dan ook voor ''subsidiebewust ondernemen'' ofwel: niet rekenen op subsidies maar ook geen kansen onbenut laten.  

Ondernemers staan ook onwennig tegenover subsidie. Terwijl juist een actievere houding innovatie in het bedrijfsleven kan stimuleren.

Het is best begrijpelijk dat ondernemers er tegen op zien om overheidsgeld in te zetten. Ondernemers ervaren de overheid vaak als ‘log’, voornamelijk door al haar bureaucratische regels en administratieve voorwaarden. Ze vinden dat die overheid niets begrijpt van het bedrijfsleven.

Toch is het jammer dat bedrijven de overheid als een vijand zien en niet als een partner, want juist overheidsgeld is de voordeligste manier van financiering. Een tegenprestatie die van de subsidieontvanger wordt verwacht, is inspanning tijdens het project. De subsidiegever (provinciale overheid, nationale overheid, EU) wil in een aanvraag duidelijke doelen benoemd zien en wil tijdens het project ook controleren of die doelen worden gehaald en of het vooraf afgesproken aantal uren inspanning ook wordt geleverd. Kortom, ze wil weten of de subsidie terecht is toegewezen en goed wordt besteed.

Veel bedrijven hebben niet de kennis en/of de capaciteit in huis subsidietrajecten in eigen beheer op te starten en uit te voeren. Het inschakelen van een subsidieadviseur kan u hierbij veel voordeel opleveren. Natuurlijk, adviesbureaus kosten geld. Maar als er geen hulp gevraagd wordt, is er ook geen subsidie te ontvangen. In veel gevallen kost een eerste screening op subsidie mogelijkheden voor uw activiteiten  niets. Bovendien werken veel adviseurs (gedeeltelijk) op basis van ‘no cure no pay’, dus hoeft u hen alleen te betalen als u daadwerkelijk een subsidie toegezegd heeft gekregen. Door het inschakelen van een externe adviseur kunt u méér uit subsidies halen. U krijgt zicht op die extra regelingen waarop uw bedrijf aanspraak kan maken.

Evenmin is het belangrijk of u een groot of een klein bedrijf heeft. Het is van het grootste belang om in een vroeg stadium na te laten gaan of er subsidie mogelijk is, omdat veel subsidies vóóraf dienen te worden aangevraagd. 

Ik pleit ervoor dat bedrijven en organisaties het onderwerp “subsidie” als vast onderdeel in de bedrijfsvoering gaan zien en erbij betrekken op het moment dat ze bepaalde investeringen willen doen of een innovatietraject starten.

Een relatie heeft het eens sprekend verwoord: “subsidie is gevonden geld”. Met andere woorden, de start van een project of het doen van een investering moet niet afhankelijk zijn van subsidietoekenning, maar het is plezierig als er subsidie mogelijk is; zodoende een prettige bijkomstigheid!

Zeker in deze tijd nu banken en financiers terughoudend zijn, loont het de moeite te laten onderzoeken welke subsidie mogelijkheden er voor uw bedrijf zijn. Dat noemen wij  “subsidiebewust ondernemen”.

Graag onderzoeken wij voor uw bedrijf welke subsidiemogelijkheden er bestaan.

Neemt u daarom vrijblijvend contact met onze subsidie adviseurs op via telefoon 0118 674074 of info@prioradvies.nl

Prior Subsidieadvies

Herculesweg 16
4338 PL Middelburg         
Tel. +31 (0)118-674074            
www.prioradvies.nl 

Door Wilfried Boonman, senior consultant bij Prior Adviesgroep. 

 

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Neem contact met ons op via 088-1337300 of stuur een e-mail naar info@weadeltaland.nl. 

Deze blog is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen WEA Deltaland Accountants & Adviseurs en Prior Adviesgroep. Prior Adviesgroep is een landelijk en onafhankelijk opererend adviesbureau dat totaaloplossingen biedt op juridisch, strategisch en organisatorisch vlak. 


Terug naar overzicht
Geplaatst in .