ONZE KLANTEN

Cliënt in Beeld: Kammeraad Strijk Notarissen

In een eigentijds en representatief pand aan de Jan Campertlaan 10 in Spijkenisse is de praktijk van
Kammeraad & Strijk Notarissen gevestigd. De eigenaren van deze praktijk zijn de heren Wim Strijk en Ernst Hitzemann. Ze zijn allebei al ruim tien jaar notaris en ze hebben dan ook een schat aan ervaring opgebouwd in hun vakgebied. Met de ondersteuning van hun medewerkers runnen de heren hun drukke en gezonde praktijk. Volgens Wim hebben ze hier, in positieve zin, hun handen vol aan. Uiteraard heeft ook Kammeraad & Strijk in de crisisjaren te maken gehad met een lager aantal onroerend goed transacties. Dit heeft men echter op weten te vangen door het actief aanbieden van andere diensten. Inmiddels is de onroerend goed markt weer volop in beweging. Daarnaast is er, zowel vanuit de praktijk als bij klanten, momenteel veel aandacht voor het zogenaamde levenstestament.

Op de vraag hoe klanten de praktijk weten te vinden antwoorden de heren dat dit meestal door mond-tot-mondreclame gebeurt. Dit kan door familieleden van klanten, die de praktijk aanbevelen, maar ook door banken en accountantskantoren.

Laagdrempelig en duidelijke taal
Volgens Wim en Ernst is het succes van de praktijk te danken aan twee zaken: het laagdrempelige karakter en de aanwezige kennis. Al bij binnenkomst valt de prettige en informele sfeer op. Hier geen hoogpolig tapijt en medewerkers in driedelig grijs, maar een vlotte, professionele ontvangst en een ontspannend muziekje in de wachtruimte. Daarnaast zien beide heren het als een uitdaging om in hun gesprekken begrijpelijke taal te gebruiken en de soms complexe zaken heel duidelijk uit te leggen. De meeste klanten kopen immers maar een paar keer in hun leven een huis of maken maar één keer een testament (Kammeraad & Strijk controleert vervolgens met enige regelmaat of dit nog actueel is). Het is dan ook heel belangrijk dat alles voor hen duidelijk is, aldus de heren.

Uitdaging
Ernst vertelt dat hij en Wim graag complexe zaken tot op de bodem uitzoeken. Als succesvol voorbeeld hiervan noemt hij een coöperatieve vereniging, waarin in het verleden eigendom van een appartementencomplex was ondergebracht. Naar de huidige inzichten moest het pand echter worden gesplitst in appartementsrechten. Na het nemen van allerlei juridische hobbels, lukte het Kammeraad & Strijk om dit te realiseren.

Toekomst
Beide heren kijken positief naar de toekomst. Hun uitdaging is om het bereikte omzetniveau vast te houden en de klanten dezelfde kwaliteit te blijven bieden. Op deze manier kunnen ze zich blijven onderscheiden van prijsstunters, bij wie deze kwaliteit toch nogal eens op de tweede plaats komt. Uiteraard zijn ook nieuwe klanten altijd van harte welkom.

Accountant
Van hun accountant verwachten de heren dat deze over goede en actuele kennis beschikt en dat hij actief meedenkt. Daarnaast moeten zij volledig kunnen vertrouwen op de juistheid van zijn adviezen en opgestelde cijfers. Notariskantoren hebben te maken met een toezichthouder en richting deze instantie moet alles kloppen, aldus de ondernemers. Wim en Ernst hebben wat dit betreft in het verleden weleens ervaren dat een accountantstitel niet automatisch de garantie biedt op actuele kennis en kwaliteit. Gelukkig is dit bij WEA wel het geval, aldus de heren.