Audit

Diensten

 

 

 

 

Arjan Keizer

Relatiebeheerder / teamleider
Duidelijkheid gaat boven alles. Onze opdrachtgevers inzicht verschaffen, helpt ze verder.

Audit & assurance: controle op de processen die er toe doen

De essentie van controle is zeker stellen dat al uw financiële verslaggeving betrouwbaar is. Wat ons betreft gaat audit & assurance naast het controleren van de boeken vooral om het beheersbaar maken van risico's.

Klantspecifiek en risicogericht
Bij het controleren van de jaarrekeningen maken wij gebruik van Unit4 Audit & Control met de risicogerichte content van Cygnus Atratus. De perfecte tools voor een dynamisch, klantspecifiek controleproces, gericht op het identificeren en uitsluiten van risico's. Onze (data-)analyses vinden eventuele zwakke plekken in uw processen en interne beheersing en helpen zo de accountant om zijn werkzaamheden te stroomlijnen tot de meest efficiënte en kwalitatieve aanpak. 

Aanpak op maat
Bij audit & assurance ligt de focus van onze werkzaamheden op cruciale bedrijfsprocessen en jaarrekeningposten; de zaken die er bij een controle van een jaarrekening werkelijk toe doen. Dit betekent ook dat we ons terdege verdiepen in het karakter van uw onderneming en de branche. Alleen met voldoende inzicht in hoe de cijfers tot stand komen, kunnen we een risicogericht controleproces uitvoeren. Onze kritische en betrokken medewerkers zijn gewend om snel de kern van uw bedrijfsprocessen te doorgronden.

Specialistenwerk van WEA Audit
WEA Audit BV heeft zich gespecialiseerd in audit & assurance en beschikt over ruime ervaring in uiteenlopende branches en sectoren, zowel nationaal als internationaal. Het team heeft bovendien toegang tot een hecht netwerk van experts uit aangrenzende vakgebieden, waaronder (internationale) juristen, fiscalisten, IT auditors en HR-managers.

Toegevoegde waarde van audit & assurance
U ziet 'controle' misschien als een noodzakelijk kwaad, een kostbare verplichting. Wij verzekeren u dat een goed uitgevoerd controleproces u ook veel kan opleveren. Naast de zekerheid dat alles in orde is, geven wij u gericht aanbevelingen om uw organisatie te versterken, waarbij we onder meer een brainstormsessie met de directie kunnen inzetten.

Resultaat van audit & assurance door WEA:

  • méér inzicht in de risico’s die uw onderneming loopt;
  • aanbevelingen inzake efficiency en effectiviteit van de interne processen;
  • aanbevelingen en aandachtspunten met betrekking tot uw ondersteunende IT-systemen;
  • managementinstrumenten en handvaten om de resultaten van de onderneming te optimaliseren.

Kritische vragen? Graag!
Wij houden van ons vak en bieden ook u graag de toegevoegde waarde die u zoekt. Wilt u ons eens serieus bevragen over wat audit & assurance van WEA werkelijk voor u kan betekenen? Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging, dan komen we graag met een select gezelschap van experts bij u langs.