Wij beschermen uw vermogen

Wat is SAFE?

Wij willen graag dat u zeker kunt zijn van uw zaak. Een van de randvoorwaarden hiervoor is een juiste juridische structuur. Dat is waarschijnlijk één van de redenen waarom u in het verleden heeft gekozen voor een BV-structuur. Op het moment dat één van de BV’s het niet redt, worden met SAFE de belangen van de overige vennootschappen in de groep én die van u als directeur/aandeelhouder beschermd.  

"Dat overkomt mij toch niet.."

Helaas horen wij dit veel van ondernemers, totdat het hen echt overkwam. Met SAFE hebben wij al meerdere voorbeelden van ondernemers die een faillissement  nooit hadden verwacht, maar die er toch mee te maken kregen. Gelukkig maakten zij gebruik van SAFE en was hun vermogen beschermd.

Zo werkt het:

1. Kick-off
Een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarbij wij in grote lijnen de mogelijke risico’s en kansen van uw BV-structuur toelichten.

2. Risicoscan
Het visualiseren van uw BV-structuur met daarbij een scan van de mogelijke risico’s en kansen, toegelicht in een duidelijk adviesrapport.
De RisicoScan is een uitgebreide analyse van uw BV-structuur, waarin inzicht wordt gegeven in de kansen en risico's in geval van een faillissement van één van de vennootschappen binnen de groep.

De RisicoScan wordt uitgevoerd op basis van:

 • Jaarcijfers;
 • Kredietovereenkomsten;
 • Overige bestaande overeenkomsten;
 • De huidige opzet van de structuur.

3. Plan van aanpak
Een plan van aanpak opstellen dat past bij uw situatie.

4. Alles op orde
Wij zorgen dat juridisch en wettelijk alles 100% goed geregeld is.

 

Beperken risico’s en benutten kansen

SAFE bestaat uit een pakket basismaatregelen, aangevuld met aanvullende overeenkomsten. Welke dit zijn, hangt af van uw situatie.

Voorbeelden van basisovereenkomsten zijn:

  • Mantelovereenkomst (regelt de rechtsverhoudingen intercompany);
  • (non)Regres-overeenkomst voor compte joint-financiering (beperkt de regres-verhaalsmogelijkheden);
  • Rekening-courantovereenkomsten tussen moeder en dochter (regelt de rechtsgeldigheid van onderlinge vorderingen);
  • Pandakte stam (vestigt zekerheden voor betaling van de vorderingen);
  • Volmacht vervolgverpanding (zodat wij uw pandrechten in stand kunnen houden).

Onze specialist

De specialist van SAFE binnen WEA Deltaland is Daan Soeteman. Hij is gespecialiseerd in dit bijzondere product en kan u er nog veel meer over vertellen. 

Wilt u dat wij contact met u opnemen?
Vul ons contactformulier in en u wordt zo snel mogelijk in contact gebracht met onze specialisten. 

Uiteraard mag u ook zelf contact opnemen via 088 - 133 7300.