Wijziging verlaagd btw-tarief 6% naar 9%

NIEUWS

btw van 6 naar 9 procent

Wijziging verlaagd btw-tarief 6% naar 9%

Zoals u wellicht in de media heeft vernomen, vindt met ingang van 1 januari 2019 een belangrijke wijziging plaats in het verlaagde btw-tarief van 6%. Dit verlaagde btw-tarief wordt verhoogd naar 9%. Onderstaand gaan wij in hoofdlijnen in op de gevolgen van deze wijziging.

Waarom vindt deze wijziging plaats?

De tariefsverhoging in de btw maakt onderdeel uit van een (belasting)grondslagverschuiving van de directe belastingen (bijvoorbeeld de inkomstenbelasting) naar de indirecte belastingen (omzetbelasting). Hierdoor worden de dagelijkse uitgaven voor u duurder, maar wordt de inkomstenkant (arbeidsinkomen, winst) uiteindelijk lager belast.

Welke gevolgen heeft deze wijziging voor u?

De wijziging heeft voor u als ondernemer gevolgen voor wat betreft de btw-aangifte, maar ook voor de te voeren administratie.

Hierbij zal onderscheid moeten worden gemaakt tussen prestaties die nog in 2018 zijn verricht en prestaties die vanaf 1 januari 2019 worden verricht. Over de vergoeding voor prestaties die op of na 1 januari 2019 zijn verricht, moet het nieuwe tarief van 9% worden toegepast. Uiteraard geldt dit uitsluitend voor prestaties waarop het verlaagde btw-tarief van 9% wordt toegepast.

Door de wijziging per 1 januari 2019 is het van belang om bij het opmaken van de factuur vast te stellen op welk moment een prestatie plaatsvindt of gaat plaatsvinden. Dit speelt met name ten aanzien van de facturen die worden opgemaakt in december 2018 en de prestaties (een dienst of levering) die in december 2018 wordt verricht.

Wij hebben in dit kader een stroomschema opgesteld die u in de link aantreft. Hier kan u op een betrekkelijk eenvoudige wijze bepalen welk verlaagd btw-tarief van toepassing is 6% of 9%.

Wat moet vóór 2019 worden gedaan?

Wij raden u aan om vóór 1 januari 2019 in ieder geval te zorgen voor het volgende (indien van toepassing):

  • Uw kassasystemen aanpassen;
  • De inhoud van uw offertes aanpassen;
  • Uw boekhoudprogramma’s aanpassen*;
  • De uit te reiken facturen voor wat betreft het verlaagde btw-tarief aan te passen;
  • De ontvangen facturen met laag btw-tarief controleren op juistheid (aan de hand van bijgaand schema).
    *voor zover wij uw administratie verzorgen wordt dit door ons geregeld.

De btw-verhoging kan worden doorberekend in de al lopende contracten, ongeacht wat hierover in het contract is opgenomen. In overeenkomsten opgenomen bepalingen die verbieden dat een btw-verhoging wordt doorberekend aan de klant, zijn nietig.

Heeft u vragen

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande of het stroomschema vragen hebben, dan kunt u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen.

Om het stroomschema te bekijken kunt u hier klikken.

Terug naar overzicht
Geplaatst in .